προϊόντα >> νέα & ενημέρωση >> Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Verisfield ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων πατώντας εδώ

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@verisfield.gr.