φαρμακοεπαγρύπνηση

Η εταιρεία Verisfield ακολουθώντας τη νομοθεσία αναφορικά με την καταγραφή ανεπιθύμητων ενεργειών έχει αναπτύξει σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης για την καταγραφή, παρακολούθηση και ενημέρωση των αρχών για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες από την χρήση των προϊόντων της.

Επίσης, η Verisfield συμμετέχει στο πρόγραμμα υλικοεπαγρύπνησης της εταιρείας Ibsa, για την καταγραφή και διαχείριση πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χρήση των προϊόντων Aliaxin® & Viscoderm® που η Verisfield διακινεί σε Ελλάδα & Κύπρο.

Για να επικοινωνήσετε με το τμήμα φαρμακοεπαγρύπνησης της Verisfield καλέστε (24/7) στο +30 210 7475196 (εσωτ. 6) ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο pharmacovigilance@verisfield.gr