Σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία Ibsa, η οποία διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην παραγωγή φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων με υαλουρονικό οξύ, η Verisfield εισήγαγε τη σειρά εμφυτευμάτων με διασταυρωμένο υαλουρονικό οξύ Aliaxin® στην ελληνική και κυπριακή αγορά (μέσω της εταιρείας Παπαέλληνας). Πρόκειται για 4 εξειδικευμένα προϊόντα που περιέχουν μίγματα διασταυρωμένου υαλουρονικού οξέος διαφορετικών μοριακών βαρών και διατίθενται απευθείας από την εταιρεία Verisfield.

Aliaxin® SR (Shape & Restore)

Aliaxin® GP (Global Performance)

Aliaxin® FL (Full lips)

Aliaxin® EV (Essential volume)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ www.ibsaderma.com

pdf έντυπο